Residencials from 500,000 yen to 2000,000 yen a month to rent.
Roppongi Hills
6-10-1Roppongi
Minatoku Tokyo
Atago Green Hills
2chome Atago
Minatoku Tikyo
Motoazabu Hills
1chome Motoazabu
Minatoku Tokyo
Akasaka Tameike Tower Residence
2-17-1 Akasaka
Minatoku Tokyo

Ark Hills
1
1chome Roppongi
Minatoku Tokyo
The Prudential Tower
      Residences
2-13-14 Nagatacho
Chiyodaku Tokyo
La Tour Hanzomon
1-4 Kojimachi
Chiyodaku Tokyo
HollandHills
5-11-1 Toranomon
Minatoku Tokyo
to Property List